παλάκιο

(palaquium). Πρόκειται για το δέντρο που παράγει τη γουταπέρκα. Έχει ύψος περίπου 25 μ. με φύλλα απλά, δερματώδη, σκεπασμένα με χνούδι. Το γένος αριθμεί 60 είδη, που φυτρώνουν στα παρθένα, θερμά και υγρά δάση της χερσονήσου της Μαλαισίας, της Σουμάτρας, του Βόρνεο και των Φιλιππίνων. Ένα ώριμο δένδρο παράγει 300-400 γρ. γούττας, από την οποία προέρχεται η γουταπέρκα.
* * *
το
βοτ. γένος αγγειόσπερμων δικότυλων φυτών που ανήκει στην οικογένεια σαποτίδες τής τάξης εβενώδη και περιλαμβάνει 60 περίπου είδη δένδρων τής Βόρνεο, τής Σουμάτρας και τών Φιλιππίνων.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.